Healing

Overføring av energi

En Healers ønske og intensjon er å hjelpe mennesker til å komme videre, til å finne ro der det er uro, til å finne styrke der det er tvil, til å finne lys der det er mørke … Lys og kjærlighet …

Hva er healing?

Healing er overføring av energi. Healing betyr «å bli hel» og er en prosess som foregår i den som mottar healingen. En healer hjelper og lindrer hele mennesket .. Kropp sinn og sjel. En healer er en medspiller, en medhjelper, en katalysator som gjennom et ønske og en intensjon setter deg og din kropp i stand til å starte sin egen helbredelsesprosess. Vi har milliarder av celler i kroppen vår, og du får healing helt på cellenivå og alle cellene blir aktivisert. Dette er en kjærlighetskraft fra Universet.

En Unik Opplevelse

Jeg «kobler meg på» og overfører energien som åpner for at du skal få all den healingen du trenger både fysisk og følelsesmessig. Den åpner for mulig budskap og beskjeder gjennom kanalisering. Denne energien fra universet og jorda skaper den perfekte balanse. Det gis, og du får mulighet til å aktivisere ditt fulle potensiale.

Gjennom å løse opp i blokkeringer og mønstre som vi har skapt, kan vi starte prosessen med å åpne opp for vår høyere bevissthet og intuisjon slik at vi kan bli den beste utgaven av oss selv!

I healing inngår behandlinger som samtaler, massasje, håndspåleggelse, krystallhealing, fjernhealing og meditasjon. Chakrabalansering ..
Trommereiser og Yoga ..

Jeg helbreder ingen. Jeg kan hjelpe deg igang slik at din kropp setter igang sin egen helbredelsesprosess.

Healing er komplimentær, helsefremmende, og supplerende behandling i tillegg til tradisjonell medisin.

Vennligst merk! Eventuell avbestilling av Healingtime må skje innen kl. 12 virke-dagen før avtalt time. Ved avbestilling etter kl. 12 dagen før avtalt time og dersom man eventuelt ikke møter opp til timen må avtalt behandlingstime betales i sin helhet.