Coaching

Hva er coaching?

  • Coaching er Bevisstgjøring…
  • Coaching bygger på troen om at et hvert menneske er kreativt, ressurssterkt og helt…
  • Coaching handler om å hente ut det beste i mennesker…
  • Coaching er ikke rådgivning eller terapi. Ingen ting er ødelagt eller trenger å repareres.

… Vi har alle de ressurser .. kvaliteter og egenskaper vi trenger for å nå våre mål og våre drømmer…

… Hovedmålet med coaching er å hjelpe Deg til å se objektivt på hvor Du er nå, og hvor Du vil være .. og hjelpe Deg å legge en plan for å komme deg fra ett sted til et annet…

Tillit ..

Du vil kunne komme i kontakt med Dine indre verdier og Din visjon, og oppdage flere områder og nye muligheter enn du gjorde tidligere… Dette gjøres gjennom bevisstgjørende spørsmål og teknikker…. Forutsetningen for å lykkes med coaching er at du har et oppriktig ønske om å utvikle deg.

Det er viktig og fint at coach og klient tar seg tid til å utvikle et tillitsforhold, og at du stoler på at din coach har den kunnskap, ydmykhet, respekt og innsikt som skal til for at Du skal føle deg ivaretatt på best mulig måte.

Gjennom mange års arbeide.. kontakt og samtaler med mennesker opplever jeg av og til at vi har vanskelig for å akseptere enkelte sider av oss selv…. Istedenfor å akseptere, fornekter vi… Ved å akseptere derimot slipper vi viljen til .. Viljen til å kunne gjøre en endring …
en endring til noe nytt og bedre..

Bevissthet .. Forståelse .. Mål

Min visjon .. mitt ønske og mål er at Du skal få tak i og se Ditt eget indre lys … Se din egen stjerne som skinner og lyser opp inne i Deg og på den måten kan gi den mer næring, slik at LYSET ditt kan lyse enda kraftigere og bringe deg klarhet .. Klarhet til å se og forstå hva som er viktig ..og riktig for Deg ..

95 % av vår adferd er styrt av vaner … Alle disse vanene har på en eller annen måte vært hensiktsmesssige for oss … Når livet endrer seg ..og vanene fremdelses sitter der .. fastlåst .. opplever vi brått at vi «sliter»med mange adferdsmønstre som gjør livet vanskelig og utfordrene ..

Da er det fint å vite at alt du har lært, kan avlæres… Du kan .. hvis Du vil .. jobbe inn nye vaner. Og med nye vaner, kommer endret adferd. Og med endret adferd endres livet og din opplevelse av livet. .. Du skaper mestring !
-… Det er det coaching handler om. 🙂

♥ Du er Varmt Velkommen !

Vennligst merk! Eventuell avbestilling av coaching time må skje innen kl. 12 virke-dagen før avtalt time. Ved avbestilling etter kl. 12 dagen før avtalt time og dersom man eventuelt ikke møter opp til timen må avtalt coachingstime betales i sin helhet.