Energibalansering

Balansering av hus

Hvordan kan du vite om det er uro .. og stressende, negativ energi rundt deg og i hjemmet ditt?

Opplever du fred og ro der du bor? Er hjemmet ditt et fristed? Føler du deg komfortabel med omgivelsene rundt deg? Føler du at du får påfyll av energi i hjemmet ditt? Er alle i husstanden rolig og avbalansert? Dersom du svarer nei på noen av disse spørsmålene kan det være at du blir påvirket av negativ, tappende energi der du bor.

Alt består av energi. Noe energi kan vi se, andre kan vi ikke. Energi kan være positiv eller negativ, og der positiv energi får oss til å føle oss bra, er negativ energi veldig tappende. Tunge energier kan finne sted i våre hjem uten at vi er oppmerksomme på det. Det er heldigvis mulig å fjerne dårlig energi fra hjemmet ditt og fra de du bor med, gjennom husrens – også kalt energi-balansering.

Fra uro til ro .. et fredfullt hjem

En Energibalansering vil .. kunne hjelpe deg og dine til å oppleve en endring av ..ditt hus .. hjem .. eiendom .. En endring til noe nytt og bedre ! ..

..Dette foregår på en måte som inkluderer andre bevisstheter og tankemønster fra både nåtiden og fortiden …

.. Trenger Du og eller Ditt hjem en mental renselse …..

Og hva vil det bety for Ditt liv …

Du er varmt velkommen til å ta kontakt ..