Mediyoga

Medisinsk yoga

Hva er mediyoga?

MediYoga .. Medisinsk Yoga .. Yoga som Medisin

MediYoga er en myk, men allikevel kraftfull yoga som passer alle. Selv de som har fysiske begrensninger som for eksempel prolaps, whiplash, rullestol, MS, ME, osv. har stor nytteverdi og effekt av MediYoga. Denne formen for yoga leger og healer i dybden og er meget effektfull og styrkende. MediYoga virker også forebyggende og kan brukes som selvutviklingsverktøy.

Alle øvelsene utføres alltid med utgangspunkt i den individuelle kursdeltagerens evne og kapasitet. Også svært utmattede og kronisk syke personer kan derfor delta i utøvelse av Medisinsk Yoga …

 Det som hovedsakelig skiller MediYoga fra andre yogaformer er at øvelsene er forskningsbaserte og terapeutiske. I tillegg har alle som underviser i MediYoga en grunnleggende medisinskfaglig bakgrunn.

Pusten 

Visste du at pusten fjerner 70 % av avfallstoffene i kroppen og er den viktigste kilden til energi?

Så mye som 93 til 98 % av energien hver dag får du fra pusten. Angst og stress kommer ofte av undertrykte følelser .. eller urolige tanker som skaper negativt stress i kroppen …. Lær å puste.

 • Regelmessig praktisering av medisinsk yoga gir et friskere liv og mer balanse i kroppen, sinnet og livet.
 • Medisinsk yoga påvirker nervesystemet .. kjertelsystemet .. immunforsvaret .. sirkulasjonssystemet og ikke minst jobber den med pusteapparatet.
 • Muskler blir sterkere, sinnet blir balansert, og man føler seg roligere og mer avslappet. ..
 • Stress og bekymring er lettere å håndtere, eller forsvinner helt. ..
 • Man opplever å sove bedre og man møter verden på en mer positiv og optimistisk måte…

Passer for alle

MediYoga er en enkel, men Kraftfull selvhjelpsmetode hvor jeg lærer deg å arbeide aktivt med både Kropp og sinn … Slik at du vil oppleve å få en bedre helse .. mindre stress og mer ro, glede og livslyst inn i hverdagen din …
..
Dette er en yogaform som passer alle. Også for deg som for eksempel sliter med utmattelse, kroniske smerter eller andre helseutfordringer og som eventuelt har redusert fysisk kapasitet. .. . .. . Yogaøvelsene utføres langsomt, kontrollert og med innlevelse…
.. Målet er å utvikle fysisk smidighet, skape mental avspenning og balanse i din kropp, ditt sinn og din sjel…

Du får en trygg og rolig pause fra hverdagen med fokus på pusten og på bevegelser i takt med pusten din. Alt det som gjør deg godt og som gir deg det du trenger.

Enkle øvelser

MediYoga inkluderer enkle øvelser som kan gjøres både på en matte på gulvet eller sittende på en stol. Rolige kroppsbevegelser kombineres med pust, konsentrasjonsøvelser og meditasjon. Øvelsene er med på å

 • bedre kroppsholdning
 • bedre immunforsvar
 • øke konsentrasjon
 • styrke nervesystemet
 • bedre fordøyelse
 • bedre balanse i stoffskifte med mere

…og som følge av dette øker din livskvalitet.

Mindfullness

Medisinsk Yoga er også øvelse i Mindfullness. Du vil kunne lære å sette pris på Stillheten . Oppleve å kjenne styrken i bare å være- MediYoga hjelper deg til bedre å mestre stress og belastninger i dagliglivet. Forskning viser at metoden er til hjelp i forhold til psykiske og fysiske lidelser og problemer, ikke minst stress.

Våre MediYoga program/kurs har fokus på skape en energiflyt slik at du blir mindre påvirket av stress og dermed kan finne  indre ro og fred ..  Du vil lære avspenningsøvelser for rygg .. nakke .. skuldre .. hofter, pusteteknikker og meditasjon. Ingen forkunnskap er nødvendig. Alle øvelsene tilpasses dine behov.

MediYoga øvelsenen gir en fri flyt av energi og bevissthet, som forener oss med vårt høyere potensiale.

Medisinsk Yoga er en retning innen yoga som fremmer og øker  Bevisstheten. Gjennom å praktisere Medi Yoga vil du oppleve å kunne våkne mer og mer til deg selv, du vil bli mer og mer klar over hva som er bra og riktig for deg .   Gjennom økt bevissthet vil du komme i kontakt med det som er sant for deg. MediYoga hjelper deg til dette gjennom rolige fysiske øvelser .. meditasjoner .. pusten og lydvibrasjoner (mantraer).

Når man pratiserer regelmessig vil man oppleve at livskvaliteten og livslysten øker. Du vil kunne oppeve at livet endrer seg til noe nytt og bedre .

MEDISINSK EFFEKT

Blant dokumenterte virkninger av yoga kan nevnes

 • reduksjon av blodtrykk
 • bedring av muskel- og skjelettlidelser og
 • lindring av svært mange stress relaterte plager

Det er i de senere år gjort mye forskning på virkningene av Medisinsk Yoga og resultatene er intet mindre enn fantastiske både når det gjelder det som er nevnt innledningsvis, men også i forhold til ulike psykiske utfordringer.

Forskning

Medi Yoga er utviklet av Institutet för Medicinsk Yoga i Sverige og springer ut fra en av verdens eldste yogaformer – Kundalini yoga i samarbeid med skolemedisin.

MediYoga har mange år med forskning bak seg innen utbrenthet, hjerterehabilitering, kroniske ryggplager med mere på bl.a. Karolinska institutet og Danderyds sjukhuset i Stockholm.

MediYoga er  i dag derfor en integrert del av det svenske helsevesenet og på full fart inn i det norske helsevesenet.

Både på Feiringklinikken, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus er MediYoga nå en del av rehabiliteringstilbudet til pasienter som har kreft, hjertelidelser, spiseforstyrrelser, ryggproblemer med mere og det er et effektiv hjelpemiddel såvel som forebyggende mot en rekke helsemessige problemer.

MediYoga programmene benyttes også i store og små bedrifter som forebyggende tiltak, blant annet hos AstraZeneca.

Medisinsk Yoga er den optimale yoga mot medisinske utfordringer som ryggsmerter, søvnproblemer, fibromyalgi, hjerteflimmer, overvekt, angst og fordøyelses problemer. Hjelper også mot MS og stressrelaterte symptomer; depresjoner, hodepine, nakkesmerter med mere.

 

Meld deg på mediyoga