EnergiBalansering

Husrens

Opplever du at stedet der du bor trenger en balansering av energiene?

Husrens – balansering av energiene der du bor

… Vi har alle våre utfordringer.
De er der om vi velger å sette fokus på dem eller ikke.
.. . Ved å sette fokus på dem gir vi oss selv muligheten til å ta en mental rengjøring .. .

Hvordan ser det ut i dine kroker ? ..

… Det samme gjelder våre hjem .. Av og til kan vi bli påvirket av negative energier .. også av mennesker som har bodd der før oss
.Disse energiene kan bli reaktivert ved krangel og stress i familien . …
.. Alt i og omkring oss er bygd opp av energi som er i stadig bevegelse, og som er med på å påvirke vår helse og hverdagsliv på godt og vondt…

.. Noen energier fyller vårt liv med glede og kjærlighet, mens andre kan gjøre oss nedstemt, triste, utrygge og i noen tilfeller syke. Blir man utsatt for tunge energier over tid, kan man bli kronisk syk uten faktisk å forstå hvorfor.

.. En Energibalansering vil .. kunne hjelpe Deg og dine til å oppleve en endring av ..ditt hus .. hjem .. eiendom .. En endring til noe nytt og bedre ! .. Dette foregår på en måte som inkluderer andre bevisstheter og tankemønster fra både nåtiden og fortiden …
.. Trenger Du og eller Ditt hjem en mental renselse …..
Og hva vil det bety for Ditt liv …

Du er varmt velkommen til å ta kontakt ..

Hjertlig hilsen,
Synnøve Nuria
mobil 98857357